ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหงส์หิน
     เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

     วันนี้ เรื่อง กานรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน ได้มาตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและความคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลหงส์หิน โดยมีนายสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน กล่าวต้อนรับและรายงานความพร้อมของศูนย์ฯ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟให้ท่านนายอำเภอชม

     วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน ได้มาตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและความคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลหงส์หิน โดยมีนายสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน กล่าวต้อนรับและรายงานความพร้อมของศูนย์ฯ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟให้ท่านนายอำเภอชม
    
วันนี้ 31 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหงส์หิน นำโดยนายสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 จัดขึ้นบริเวณพระธาตุหนองห้า ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีท่านเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน เป็นประธานฯ มีตัวแทนทุกตำบลในอำเภอจุนมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

     รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลหงส์หิน ประจำปี 2558
   


 

   
ทำความรู้จัก 10 ประเทศ ประชาคมอาเซียน รวบรวมไว้ในที่เดียว
ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 


   
 


กำหนดการชำระภาษี:

image