เรื่อง กานรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

     วันนี้ เรื่อง กานรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน ได้มาตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและความคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลหงส์หิน โดยมีนายสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน กล่าวต้อนรับและรายงานความพร้อมของศูนย์ฯ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟให้ท่านนายอำเภอชม

     วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน ได้มาตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและความคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลหงส์หิน โดยมีนายสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน กล่าวต้อนรับและรายงานความพร้อมของศูนย์ฯ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟให้ท่านนายอำเภอชม
    
วันนี้ 31 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหงส์หิน นำโดยนายสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 จัดขึ้นบริเวณพระธาตุหนองห้า ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีท่านเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน เป็นประธานฯ มีตัวแทนทุกตำบลในอำเภอจุนมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

     รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลหงส์หิน ประจำปี 2558
   
ประกาศเทศบาลตำบลหงส์หิน  

รับโอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3-6 ด่วน!!


โครงการลงดินลูกรังถนนเรียบเเม่น้ำอิงบ้านสันทราย-พวงพยอม ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะ-สถานีสูบน้ำพวงพยอม-3
ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย-โรงเรือนฯประจำปี2561
ประกาศยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561_0001
ประกาศยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561_0002
ประกาศยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพวงพยอม
ขอเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิด (CCTV)
แต่งตั้งคกก.-โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณ-ม.4-105000-บาท
แต่งตั้งคกก.-โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณ-ม.10-284000-บาท
แต่งตั้งคกก.-โครงการซ่อมแซมอาคารสนง.-455000-บาท
ประกาศการจัดทำแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2560
รายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2560
ขอเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างเหมาลงดินลูกรังซ่อมแซมเพื่อการเกษตรหมู่ ๑,๘,๑๐,๑๑
ขอเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างเหมาลงดินลูกรังซ่อมแซมเพื่อการเกษตรหมู่ ๔,๕,๖
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน วันที่ 21 เม.ย.2560
แบบตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน การจัดการมูลฝอย
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านพวงพยอม-บ้านสันทรา
ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 1 ม.7
 ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม ม.6
 ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีฝาปิด) บ้านพวงพยอม ม.5
 ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาสั่น ม.1
 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 1 คัน
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอใหม่ หมู่ 8
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอ หมู่ 2
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอ หมู่ที่ 2 ตำบลหงส์หิน
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักสัน หมู่ 4
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักสัน หมู่ที่ 4 ตำบลหงส์หิน
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพวงพยอม 2
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพวงพยอม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
 โครงการถมเดินเสริมความสูงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 3 , 13
 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 12
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 11
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 7
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันทราย หมู่ที่ 7
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4
 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอม
 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักทอง หมู่ที่ 10
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักลอใหม่ หมู่ที่ 8
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักทุ่ง หมู่ที่ 3
ประกาศผลสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน 16-9-2558
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน-คสล-ม.6
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน-คสล-ม.4
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำพวงพยอม 2
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลหงส์หิน
ประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
สอบราคาจ้างเหมาโครงการงานสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาสั่น หมู่ที่ 1 บ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หินโครงการเเข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า
งานวันเด็กตำบลหงส์หิน เสาร์ ที่ 11 มกราคม 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหงส์หิน
   
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหงส์หิน 2556   คลิกที่นี่ หรือแบบสไลด์ คลิกที่นี่
โครการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
     
     
 

   
ทำความรู้จัก 10 ประเทศ ประชาคมอาเซียน รวบรวมไว้ในที่เดียว
ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 
 


   
 


กำหนดการชำระภาษี:

image