วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลหงส์หิน โดยท่านสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีฯ จัดโครงการอบรมการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและฮอร์โมนพืช นำร่องให้ความรู้กับแก่ทีมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เพื่อสร้างจิตสำนึกลดการใช้สารเคมี รักษ์สิ่งแวดล้อม