เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน ได้นำเด็กเล็กเข้าร่วมงานประเพณี 12 เป็ง ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ ชาวล้านนาเชื่อว่านรกภูมิหรือยมบาลได้มีการปลดปล่อยดวงวิญญานบรรพบุรุษ ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปได้มารับส่วนบุญกุศล จากญาติที่อุทิศให้