วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหงส์หิน
นำโดย ว่าที่ร้อยวิโรจน์ สักลอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหงส์หิน พร้อมกับ กกต. และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินกิจกรรม จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง เขต 2 ตำบลหงส์หิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 110 คน