20 มกราคม 2564

เวลา 09.00-12.00น ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยตำบลหงส์หิน เทศบาลตำบลหงส์หินภายใต้การอำนวยการของ นายสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน มอบหมายให้ นายพฤทธิกร กองตุ้ย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จัดกิจกรรมเเข่งขันกีฬาผู้สูงวัย มีผู้เข้าร่วม ประมาน61คน