งานทะเบียนเเละบัตรตำบลหงส์หินให้บริการประชาชนในพื้นที่
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหงส์หิน ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอจุน และโดยความร่วมมือของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดพะเยา ได้ออกให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหงส์หินเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผู้มารับงานบริการแยกเป็นงานทะเบียนราษฎร จำนวน 4 ราย และงานบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 16 ราย และจะออกให้บริการครั้งต่อไปในวันที่ 16 มกราคม 2563