13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน ได้มาตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและความคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลหงส์หิน โดยมีนายสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน กล่าวต้อนรับและรายงานความพร้อมของศูนย์ฯ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟให้ท่านนายอำเภอชม