วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลหงส์หิน ภายใต้การอำนวยการของ นายสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ได้ตอนรับท่าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เพื่อออกติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นตำบลหงส์หิน และตำบลห้วยยางขาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหงส์หิน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน